Menu Zamknij

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA

W przypadku reklamacji Abronocka zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i formularzem reklamacyjnym (Kliknij tutaj) na adres:
Abronocka 
Andrzej Rozenkop
ul.11 Listopada 16
62-310 Pyzdry
z dopiskiem „Reklamacja Abronocka”.

Zamiast wysyłki reklamowanego Towaru na adres podany w zdaniu poprzedzającym Klient może wybrać opcję zwrotu reklamowanego Towaru do sklepu Abronocka pod adresem
ul.Niepodległości 8
62-310 Pyzdry
W przypadku wyboru takiej opcji reklamowany Towar Klient dostarcza do sklepu. Zaleca się dołączyć oryginał dowodu zakupu i formularz reklamacyjny (Kliknij tutaj).

Sklep Abronocka rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

ZWROT TOWARU

Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu (Kliknij tutaj) , na adres:
Abronocka
Andrzej Rozenkop
ul. 11 Listopada 16
62-310 Pyzdry
z dopiskiem „Zwrot Abronocka”.


Klient może też w powyższym terminie dostarczyć Towar do sklepu w Pyzdrach
ul. Niepodległości 8,
62-310 Pyzdry
wraz ze swoim oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy oraz z podaniem numeru zamówienia internetowego a także adresu e-mail, z którego dokonywano zamówienia w procesie zakupu.

Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, odbędzie się w sposób wskazany w Rozdziale XI Regulaminu.

Powrót do sklepu