Menu Zamknij

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Abronocka

 1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.abronocka.pl , dalej Sklep przez podmioty, w tym konsumentów, nabywających Towary za pośrednictwem Sklepu.
  2. Sklep Internetowy Abronocka, działający pod adresem www.abronocka.pl prowadzony jest przez firmę Andrzej Rozenkop pod adresem 62-310 Pyzdry ul. Niepodległości 8, NIP 667-10-10-336, REGON 300491490
 2. DEFINICJE
   Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
  1. Abronocka – firma z siedzibą w Pyzdrach prowadzona przez Andrzeja Roznekop, adres: ul.Niepodległości 8 62-310 Pyzdry, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
  2. Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez Abronocka, poprzez stronę internetową www.abronocka.pl
  3. Klient – podmiot, w tym konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  4. Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin
  6. Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do Abronocka, zgodnie z Regulaminem.
  7. Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym Abronocka, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Abronocka, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.
  2. Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.
  3. Sprzedaż i dostawa Towarów poprzez Sklep Internetowy obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
  5. Abronocka otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
   1. Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
   2. dane i informacje, które Klient podaje Sklepowi Abronocka są zgodne z prawdą;
   3. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin;
  6. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: sklepabro@gmail.com
  7. Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego korzystający (Klient) powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne);
   2. dostęp do poczty elektronicznej;
   3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 55.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 52.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 59.0. i wyższej, Safari w wersji 11.0 i wyższej;
   4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×800;
   5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. TOWARY
  1. Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary, konkretną sygnaturę Towaru.
  2. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego stanowi własność Abronocka, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.
 5. PRZYJMOWANIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową www.abronocka.pl
  2. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
  3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również sposób dostawy i płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie „KUPUJĘ I PŁACĘ” wysyła Zamówienie do Abronocka. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Abronocka oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem Abronocka oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.
  4. Klient po złożeniu Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego Abronocka i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez Abronocka będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
  5. Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio towarów z koszyka.
  6. Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, sklep Abronocka zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.
  7. Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz Abronocka jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
  8. Maksymalna wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 3000 złotych (trzy tysiące złotych).
 6. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY
  1. Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.
  2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
  3. Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: www.abronocka.pl/wysylka
  4. Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez Abronocka Zamówienie.
  5. Promocje w Sklepie Abronocka nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. FORMY PŁATNOŚCI
   Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu. Dane do przelewu:

   Andrzej Rozenkop
   ul. 11 Listopada 16
   62-310 Pyzdry
   Getin Bank 26 1460 1181 2025 5363 1736 0002
   Tytuł przelewu: numer zamówienia.

  2. Z UŻYCIEM PLATFORMY Dotpay.
   Regulamin platformy dostępny jest pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
  3. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki – płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi.
  4. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
  5. Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:
   1. Klient wybrał płatność należności przez serwis Dotpay, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);
   2. Klient wybrał płatność przelewem, a należność nie wpłynęła na konto firmowe w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;
   3. Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;
   4. Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.
 8. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
  1. Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską lub operatora pocztowego InPost S.A.
  2. Przy każdym Towarze, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
   1. w wypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM – w momencie otrzymania przez sklep Abronocka autoryzacji wpłaty Klienta
   2. w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE – w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V, pkt. 4 Regulaminu;
   3. w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM – w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie Abronocka.
  3. Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru.
  4. Wszyscy klienci będą informowani przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji zamówienia. Dodatkowo Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO-zamówienia na stronie www.abronocka.pl/moje-konto
  5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
  6. . Klient, składając Zamówienie, jest uprawniony do odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.
  7. W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić go pracownikowi Abronocka za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklepabro@gmail.com . Niniejszy punkt Regulaminu nie dotyczy sprzedaży z opcją odbioru w sklepie Abronocka – w takim przypadku Klient jest zobowiązany zapoznać się z Towarem odbierając Towar w sklepie Abronocka, a odbiór Towaru przez Klienta ze sklepu jest równoznaczny z potwierdzeniem przez Klienta, że opakowanie ani Towar nie były uszkodzone (że nie posiadały wad jawnych).
  8. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji Abronocka będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.
 9. REKLAMACJA
  1. Abronocka odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).
  2. W szczególności Abronocka odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
  3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego (kliknij tutaj).
  5. W przypadku Reklamacji Abronocka zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres

   Abronocka
   Andrzej Rozenkop
   ul.11 Listopada 16
   62-310 Pyzdry
   z dopiskiem „REKLAMACJA Abronocka”.

  6. Zamiast wysyłki reklamowanego Towaru na adres podany w zdaniu poprzedzającym Klient może wybrać opcję zwrotu reklamowanego Towaru do sklepu Abronocka pod adresem
   ul.Niepodległości 8
   62-310 Pyzdry
   W przypadku wyboru takiej opcji reklamowany Towar Klient dostarcza do sklepu. Zaleca się dołączyć oryginał dowodu zakupu i opis reklamacji.
  7. Sklep Abronocka rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  8. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas Abronocka w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Abronocka towary do wyboru.
  9. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
  10. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: sklepabro@gmail.com
 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać Abronocce na adres sklepabro@gmail.com
  2. Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z następującego (KLIKNIJ) formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego oraz za wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru do sklepu Abronocka (w przypadku wyboru opcji zwrotu do sklepu Abronocka).
  4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres
   Abronocka
   Andrzej Rozenkop
   ul. 11 Listopada 16
   62-310 Pyzdry
   z dopiskiem „ZWROT Abronocka”.
   Klient może też w powyższym terminie dostarczyć Towar do sklepu w Pyzdrach ul. Niepodległości 8, 62-310 Pyzdry wraz ze swoim oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy oraz z podaniem numeru Zamówienia internetowego a także adresu e-mail, z którego dokonywano zamówienia w procesie zakupu. W przypadku gdy Klient nie posiada własnego formularza odstąpienia od umowy wówczas personel sklepu udostępni nieodpłatnie formularz odstąpienia od umowy, który wypełni klient w obecności sprzedawcy.
  5. Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
  6. Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, odbędzie się w sposób wskazany w Rozdziale XI Regulaminu („Zwrot należności klientom”).
 11. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
  1. Sklep Abronocka dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
   1. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
   2. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
   3. zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy;
   4. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń
  2. Abronocka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Sklep Abronocka dokona niezwłocznie zwrotu płatności po akceptacji przez Klienta korekty faktury, która zostanie wysyłana na adres mailowy wykorzystany w zamówieniu. Potwierdzanie polega na wysłaniu maila przez Klienta na adres sklepabro@gmail.com o treści “Potwierdzam korektę”. W przypadku Klientów będących konsumentami zwrot płatności nastąpi z zachowaniem terminów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. DANE OSOBOWE

   Szanowny Kliencie Sklepu Internetowego Abronocka.

   W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako „RODO”.

   W związku z tym, chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania przez Abronocka siedzibą w Pyzdrach ul. Niepodległości 8 Państwa danych osobowych – podawanych w procesie składania zamówienia – oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam aby nasi Klienci mieli pełną wiedzą, a tym samym pełen komfort korzystania ze Sklepu Internetowego Abronocka. Dlatego prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

   Jednocześnie zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

   Informacja o ochronie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest sklep Abronocka Andrzej Rozenkop z siedzibą w Pyzdrach przy ul. Niepodległości 8, 62-310 Pyzdry, akta rejestrowe w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 667-101-03-36, REGON: 300491490, dalej zwana „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”.

   Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas składania zamówienia na towary w Sklepie Internetowym Abronocka („dane osobowe”):
   Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

   1. realizacji zamówienia na towar zakupiony przez Państwa w Sklepie Internetowym Abronocka tj. w celu przeprowadzenia procesu zamówienia, płatności, oraz wysyłki i odbioru towaru,
   2. ) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
   Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
   1. swoim pracownikom w celu wykonywania czynności związanych z wysyłką zamówionych przez Państwa towarów – po uprzednim zapoznaniu się pracowników z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych, a przede wszystkim po zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w Abronocka Andrzej Rozenkop ul. Niepodległości 8 ,62-310 Pyzdry
   2. podmiotom, z którymi ADO ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane”) w celu realizacji zamówienia, w szczególności ADO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług informatycznych, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług magazynowych. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system DOTPAY, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ADO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi,
   3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

   ADO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.

   Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

   Ponadto, macie Państwo prawo do:

   1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ADO dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ADO może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
   2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   3. usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
   4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ADO wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
   5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez ADO oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
   6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na ADO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

   Ponadto informujemy, że:
   1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej podczas realizacji procesu zamówienia;
   2. udzielona przez Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie;
   3. ADO nie przetwarza danych wrażliwych;
   4. dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu obsługi Sklepu Internetowego Abronocka tj. w celu wysyłki zakupionego przez Państwa towaru, a także w celu wysyłania informacji marketingowych (w tym informacji o promocjach w sklepie Abronocka) w przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych;
   5. ADO nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii;
   6. ADO umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
   W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z ADO sklepabro@gmail.com .

   Oświadczenie klineta sklepu internetowego Abronocka

   Po przedstawieniu mi powyższej informacji oświadczam, że:

   1. zapoznałem się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego Abronocka, w tym w szczególności z zasadami zamawiania towaru, płatności, odstąpienia od umowy, i akceptuję postanowienia tego Regulaminu jako integralnej części umowy sprzedaży zawartej między mną a sklep Abronocka z siedzibą w Pyzdrach;
   2. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Abronocka z siedzibą w Pyzdrach w celach związanych z realizacją zamówienia na towar zakupywany przeze mnie w Sklepie Internetowym Abronocka Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Abronocka Andrzej Rozenkop z siedzibą w Pyzdrach, adres: ul. Niepodległości 8, 62-310 Pyzdry ( dalej „ADO”), oraz poinformowano mnie, że Dane tej będą służyły celom realizacji zamówienia na towar kupowany przeze mnie w Sklepie Internetowym Abronocka, w tym do wystawiania dokumentów księgowych oraz do wysyłki towaru, ewidencji dokonywanych zakupów, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji handlowej drogą elektroniczną, a w przypadku utworzenia przeze mnie Konta Klienta – dane będą także służyły do prowadzenia tego Konta Klienta w systemie informatycznym Abronocka.
   3. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że podanie powyższych danych jest dobrowolne w rozumieniu art.6 ust.1 punkt a) RODO. Zostałem poinformowany przez Abronocka z siedzibą w Pyzdrach że:

    1. mam prawo wglądu do swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia;
    2. o danych kontaktowych administratora ochrony danych (dalej ADO) , że wszelkie żądania można kierować na adres e-mail sklepabro@gmail.com
    3. o celu zbierania danych, którym jest realizacja mojego zamówienia, oraz gromadzenie danych w celu wysyłki przez ADO informacji o promocjach (jeżeli zaznaczono formatkę zgody na wysyłkę informacji marketingowych) oraz przetwarzanie danych w celu prowadzenia Konta Klienta w systemie informatycznym Abronocka (w przypadku gdy gdy wybrano opcję rejestracji tj. utworzenia Konta Klienta);
    4. podstawie prawnej zbierania danych, którą to podstawą jest art.6 ust.1 punkt a) RODO mówiący o tym, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach;
    5. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
    6. dobrowolności podania danych;
    7. ADO nie ma zamiaru przekazywania moich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
    8. okresie przechowywania moich danych osobowych, które to dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia, oraz okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży, i zostaną trwale usunięte niezwłocznie po okresie przedawnienia tych roszczeń;
    9. mam prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych do innego administratora;
    10. mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    11. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Główny Inspektor Danych Osobowych, a po przekształceniu: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
    12. podanie moich danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lecz jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości dokonania zakupów poprzez Sklep Internetowy Abronocka;
    13. ADO będzie przygotowywać spersonalizowane komunikaty marketingowe na podstawie historii zakupowej, zachowania na stronie Abronocka.com i powierzonych danych osobowych

  1. wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail, oraz/lub za pomocą SMS na podany numer telefonu, informacji handlowych dotyczących usług i produktów Abronocka . z siedzibą w Pyzdrach, w szczególności informacji o promocjach i innych działaniach marketingowych.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Abronocka w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanej wraz z Towarem faktury, która zawiera wszystkie elementy wymagane przez przepisy podatkowe, w tym dane sprzedawcy oraz nabywcy, Towar, cenę, ilość nabytego Towaru. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.
  2. Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.
  3. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.
  4. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.abronocka.pl przysługują Abronocce. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.